eb en vloed

IMG_1940-1

Als ik bij het strand ben, raak ik gefascineerd door het spel van de golven. Soms trekt de zee langzaam terug en komt er steeds meer strand bij. Een paar uur later is het net andersom. De mensen die bij de waterlijn liggen moeten zo langzamerhand hun handdoek oppakken en verderop plaats nemen, voordat een flinke golf ineens toch verder komt dan alle vorige golven.

De zee is ook altijd weer anders. Soms is hij kalm en is er bijna geen branding. Een andere keer is er storm en is het woest op zee. De golven slaan met grote kracht tegen de rotsen. De spetters slaan alle kanten op en ik wacht tot er nóg een grotere, dikkere golf aankomt die nóg meer spetters in het rond gooit. Wat een kracht zit er toch in de golven.

Het blijft een mooi gezicht die zee.

Laatst vroeg ik aan de Heer: Onze kinderen, onze familie, onze vrienden, U weet wel… Zij kennen U niet, zijn er niet mee opgegroeid of willen U niet meer kennen. Ze zijn op het hele kerkzaakje met zijn regels afgeknapt, de catechisatie waar je geen moeilijke vragen moest stellen want lesje 23 was gewoon aan de beurt, de vragen over schepping of evolutie die werden afgedaan met dat is gewoon zo, of de mensen die niet deden zoals ze hadden verwacht en langzamerhand waren ze er helemaal klaar mee. Ze geloven niet dat U bestaat of hebben nog nooit van U gehoord. Ze kennen U niet zoals ik U ken. Hoe nu Vader? Het gaat mij aan het hart, maar ik kan het niet veranderen. Wat moet ik er mee? Wat kan ik er mee? Ik laat het los en wil vertrouwen op de heilige Geest. Die klopt aan de deur en blijft heus wel kloppen. Tegelijk gaat het mij aan het hart en kan ik het ook niet goed loslaten. Ik wil vertrouwen en zo wil ik het in Uw hand leggen.

Als ik zo aan het bidden ben, vraag ik God of Hij mij iets wil laten zien, tot mij wil spreken. Dit gebeurd soms door teksten uit de bijbel die ineens tot mij spreken terwijl ze mij anders niet opvielen. Of door een lied wat ineens mijn lijflied wordt voor een tijdje. En soms droom ik iets waardoor iets helemaal duidelijk wordt of krijg ik gedachten waarin ik het helemaal voor me zie.

Zo werd ik deze keer ook bemoedigd door God, Hij liet me enkele weken geleden een voorbeeld zien van eb en vloed, golven, strandpalen en de zee.

strandpaal 300x378 img_5333

Ik mag zijn als een strandpaal. Vast op het fundament en als een baken.

Degene waar ik mij druk om maak, liet God mij zien, zijn als de golven.  De zee trekt soms terug, bij God vandaan. Soms wel héél erg ver terug. Zover dat ik ga denken, dat is wel heel ver weg, komt die golf wel terug? Zoals bij een tsunami de zee heel ver terug kan trekken. En dan ineens, veroorzaakt door een aardbeving in iemands leven, komt er een grotere golf weer richting het strand, richting God. Zoveel groter dan wij verwacht hadden.

Of de golven langs de waterlijn bij eb en vloed. De zee komt op richting het strand en dan gaat de zee weer terug. Dicht bij God, dichterbij de strandpaal maar dan ook weer terug.

God liet mij zien. Maak jij je geen zorgen. Laat het los. Ik heb alles in de hand. ik heb de wereld gemaakt, de zon, maan en sterren. Alles geplaatst en ik heb de wereld tussen duim en wijsvinger. Denk je dat het Mij uit de hand loopt? God laat niet los wat zijn hand begonnen is.

Ik mag een strandpaal zijn, stevig op het fundament Jezus. Een baken. Laat anderen zien dat dat je fundament is en verder hoef je niets te doen, kun je niets doen. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben staat in Johannes 13:35

Wat is dan die liefde? Alleen voor de mensen die jou liggen en hetzelfde als jou denken en doen? In Korinthe 13 staat de liefde omschreven:

De liefde

Zonder liefde is alles zinloos

1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.

2 Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

3 Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos.

Als wij elkaar nu gewoon liefhebben, elkaar de ruimte en de vrijheid geven om als golven te gaan, dan hoeven wij ons niet druk te maken en te oordelen. God redt zich er heus wel mee. Iedereen heeft zijn eigen zoektocht in het leven.

Een reactie plaatsen